De volmolen aan de Heesch (Abcoven)

In 1760 kreeg cartograaf Diederik Zijnen (1730-1768) opdracht van Gijsbertus, Graaf van Hogendorp om een manuscriptkaart te vervaardigen met hierop ingetekend alle bezittingen en eigendommen binnen de Heerlijkheid Tilburg en Goirle. Na enkele voorstudies in 1759 werd de opdracht aan de ingenieur-militair Zijnen gegund. De getekende kaart van 4,25 meter bij 3,5 meter werd getekend in de schaal van “1600 Rijnlandsch roeden” en nadien opgehangen op de Hasselt in Tilburg in het kasteel. De kaart omvat de gehuchten, buurten, rivieren, wegen, waterlopen, toponiemen, namen, heertgangen en grensscheidingen. Zo geeft de levensgrote kaart van Zijnen als eerste een nagenoeg compleet beeld van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle. Niet ingetekend, waren de huizen, krotten, boerderijen en andere gebouwen.

In 1791 tekende Hendrik Verhees (1744-1839) een meer gedetailleerde manuscriptkaart van de Heerlijkheid met daarop Tilburg, Goirle en Riel waarop bovengenoemde gebouwen wel stonden vermeld. Deze kaart had de afmetingen 190 cm. bij 140 cm.. Met het intekenen van ook de bebouwing kreeg men voor het eerst een totaalbeeld van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle. Deze laatste kaart, die van Hendrik Verhees is het uitgangspunt geweest in het onderzoek naar de toenmalige locatie van de volmolen.

Terug naar alle geheimen