Romeinse Tijd

Bij opgravingen in 2004 werden hier opmerkelijke vondsten gedaan. Vijf huizen uit de IJzertijd (ca. 2000 v.Chr.) en enkele graanschuurtjes, zgn. “spiekers” werden aangetroffen. Uit de late IJzertijd (ca. 150 v.Chr.) trof men één huis aan en tarwe resten, twee glazen armbanden en een spinklosje. Maar nog meer bijzonder was een laat Romeinse nederzetting met vier boerderijen en enkele hutkommen, met resten van veehouderij en roggeteelt uit ca. 350 na Chr. Dat was nog nooit gevonden in Noord-Brabant.

Tijdelijke bewoning in Goirle dus vanaf ongeveer 2000 vóór Christus (Regte heide) en permanente bewoning vanaf de Vroege Middeleeuwen tot nu (De Boschkens). Vandaar de straatnamen IJzertijd, Middeleeuwen, Sporenring, en Maalsteen, Vuursteen en Zandsteen!

Terug naar alle geheimen