Het Pestkerkhof in Alphen

Aan de Boslust in het buitengebied van Alphen vindt u een pestkerkhof uit de 17e eeuw. Zowel in 1604 als in 1625 heerste er de besmettelijke builenpest in Alphen. In deze jaren kostte aan een kwart van de Alphense bevolking het leven, zo’n 400 pestlijders in totaal, inclusief de twee pastoors van die tijd.

Het heikerkhof raakte in de loop der eeuwen in verval. Willem Binck was pastoor in Alphen van 1932 tot 1963. Zijn hobby was heemkundige en ging op zoek naar het pestkerkhof en vond het terug in 1936.

Hij bracht het kerkhof terug in herinnering, uit respect voor de pestlijders en hun verzorgers van toen. Met een monumentje en twee grafkruisen voor de twee pastoors Adriaensen en Van den Heuvel. In 1987 schoof men het kerkhof een beetje op, zodat het hier langs de weg een gemakkelijk toegankelijk rustpunt vormt voor de bezoekers. Nog steeds uit respect voor de lijders en de mantelzorgers van toen…

Terug naar alle geheimen