Grafheuvels

De grafheuvels op de Regte Heide zijn afkomstig uit de Bronstijd (ca. 1750 v. Chr.). Eén grafheuvel heeft een ringwal met droge sloot. Grafheuvels werden gebruikt als begraafplaats. Men vermoedt dat deze heuvels niet alleen gebruikt werden om de doden een laatste rustplaats te geven, maar ook voor verering.

De grafheuvels in dit natuurgebied werden in 1935 voor het eerst opgegraven en daarna gereconstrueerd. Rond 5 grafheuvels werden de palenkransen hersteld die uit de opgravingen bekend waren. Bezoek ons Heemkundemuseum in Goirle voor uitgebreide informatie over de grafheuvels.

Terug naar alle geheimen