De Mortel

De Mortel is de laatste brandkuil van Goirle. Deze idyllische poel kent een lange geschiedenis, ook gezien de vroeg-middeleeuwse aardewerkscherven die er zijn gevonden. Al zo lang als we weten staat hij op de kaart van Goirle als De Mortel: een diepe komvorige (cf. mortier) kuil die langs de Oude Baan lag tussen Tilburg en ‘t Ven. Op dat stukje moerassige grond viel geen landbouw te bedrijven, hooguit als drinkplaats voor het vee.

In 1940 diepte de gemeente de kuil uit, en zo was het de laatste brandkuil van Goirle. Nu een mooie poosplaats met veel biodiversiteit aan planten en kleine dieren.

Terug naar alle geheimen