De Grenskapel

De Meierij van ‘s Hertogenbosch werd met de val van Den Bosch en de Vrede van Munster Staats grondgebied en als ‘wingewest’ onderdeel van de gereformeerde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een gevolg hiervan was dat de bezittingen van de parochie St. Jan en het gilde Sint Joris geconfisqueerd werden. Hieruit blijkt dat het gilde en parochie door de overheid als eenzelfde instelling werden beschouwd.

De katholieke Goirlenaren waren hun kerk kwijt. Daarom vertrokken de parochianen van St. Jan samen met het gilde St. Joris naar Nieuwkerk waar het belijden van de katholieke godsdienst geen probleem was omdat de kapel die gebouwd werd op Spaans grondgebied stond.

Terug naar alle geheimen